Khách hàng CƠ QUAN Lệ Xá >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lệ Xá, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Lệ Xá, H. Tiên Lữ, T. Hưng YênĐịa chỉ
1UBND XÃ LỆ XÁM5V5+4H6, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên
2Thôn phí xá xã lệ xá tiên lữ Hưng YênM5W5+7R8, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên
3Trường tiểu học Lệ XáM5V5+JV5, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Lệ Xá, H. Tiên Lữ, T. Hưng YênĐịa chỉ